22:e april

22:e april, kommer att dela ut pris, vänskapsföreningen nominerad personer som är årets stjärna med insatser inom demokrati, kultur, integration och arbetat mot våldsbejakande extremismen.