Besök från länsstyrelsen till vänskapsföreningen,

Besök från länsstyrelsen till vänskapsföreningen, om hur arbetar vi med asylsökande, med råd och integration.