Besök från NAD den 7 maj

Idag hade vi besök av Mikael Johansson från NAD, Nätverk Aktivitet Delaktighet, som var här och berättade om Malmö föreningsliv. Föreningslivet är en viktig del där många träffar vänner för livet och i gemenskap har man roligt och är ett stöd för varandra.

Många som arbetar i föreningslivet gör det ideellt, dvs. frivilligt utan lön på sin lediga tid. Det är ett jättebra tillfälle för nyanlända att träffa andra och få kontakter som arbetsgivare osv. Vi tackar Mikael och ser fram emot att träffa honom igen i en sommaraktivitet!