Cirkelledareutbildning ordnades av NBV Vänskapsföreningen

Söndagen den 3:e december, Cirkelledareutbildning ordnades av NBV Vänskapsföreningen, deltog med 7 cirkelledare.