Dansk radio intresserad av arbetet mot radikalisering

Idag har Vänskapsföreningen haft besök av Sören och Emil från dansk radio. Den stora frågan i Danmark för tillfället handlar om hur man ska hantera de personer som har varit i Syrien och anslutit sig till terrorgruppen, IS. De vill veta hur man  hanterar frågan i Sverige och hur Vänskapsföreningen arbetar förebyggande med denna komplicerade fråga.
-Vi arbetar med att involvera unga och vuxna i arbetet mot radikalisering och rekrytering som vi ser ökar i Rosengård, säger Muhammed Khorshid verksamhetsledare Vänskapsföreningen.