Föreläsning om Jämställdhet och mänskliga rättigheter.

Under seminariet vi belysta hur föreningarna arbetar med jämställdhet och mänskliga rättigheter samt diskuterade ett fortsatt arbete för en sammanhållen och attraktiv region där alla invånare ska kunna försörja sig och delta i samhällslivet på lika villkor, jämställdhetsfrågor i utvecklingssamarbetet. Dagens huvudtalare  är Olle Herbert . Olle har mångårig erfarenhet av att arbeta med globala motståndsfrågor. Hon har gjort en studie av kvinnorörelser i världen, bl a på den Iranska landsbygden och transnationella rörelser för förändring av genusprinciper. Tillsammans med kollegor har hon jobbat i många år om problemen med den svenska jämställdhetsnormen och  utbildningsfrågor.