Föreläsning om värna demokratin mot våldsbejakande extremism

Projektet ''Livet'' startade år 2014 som stöds av MUCF som är mot våldsbejakande extremism och förebygger att antidemokratiska beteenden utvecklas, att individer radikaliseras eller för att stödja individer som vill lämna våldsbejakande extremistmiljöer samt föreläsning av Polisens om deras arbeta i Malmö.