Göteborg Stad besöker Vänskapsföreningen i Malmö...

Göteborg Stad besöker Vänskapsföreningen i Malmö.Vänskapsförening i Malmö som finns på Rosengård och bedriver en rad aktiviteter och insatser för främst barn och ungdomar, de flesta av dem boende inom stadsdelsområde Öster. Flera av insatserna sker på frivilligbasis som ideellt arbete. Under två år har Vänskapsförening arbetat med ett projekt med bidrag från MUCF mot våldsbejakande extremism som förebygger radikalisering och stöttar individer som vill lämna våldsbejakande, idag vi fick besök från Göteborg Stad med att se hur vi jobbar i Malmö Stad, med, SDF Angered-Projektledare Ida Rosell- SDF Angered -Utvecklingsledare Håkan Andersson- SDF Angered-Praktikant Nils Kaiser- SDF Angered-Rektor Hjällboskolan Lisa Möller- SDF Angered-Integrationsvägledare Hjällboskolan Emanuel Furbacken- Angereds församling Hanna Vidarssson- Assistent Angereds församling Tahira Anjum- Hammarkullen -Stödnätet Faduma Salad – Hammarkullen grannskap Värd/Förälder Mohammed Hersi- Angereds invånare/förälder/medborgarpanelen Abdil Kerim Al-Assad- Sekreterare Islamska Förbundet Angered Stefan Lydén-Utvecklingsledare demokrati Ibrahim Jama- Angereds invånare.