Jassim Almudaffer från ALMI som berättade om hur man startar egetföretag,

Vänskapsföreningen tackar Jassim Almudaffer från ALMI som berättade om hur man startar egetföretag, framförallt om företagslån, anställning och arbetsmarknad.