Kreativa möten

Vänskapsföreningen i Skåne har haft möte med kommunstyrelsens vice ordförande Roko Kursar  (L) om Malmös framtid gällande integration och trygghet.

Mötet handlade om att  göra  konkreta åtgärder av hög kvalitet tillsammans med Malmö Stad.