Mammakraft

Projektets mål är att ge information och stöd till mödrar med barn som i första hand är äldre än 10 år. Omfattningen av denna information var bred och inkluderade ett flertal olika områden som direkt kan påverka barnens/ungdomarnas personliga levnad. Stödet hade som mål att ge kunskap och praktiska råd om hur man kan hantera konflikter och vardagliga problem (konflikt- och problemlösning).

Mammakraft fokuserade på mödrar och var baserad på “The Mothers School” projektet och ”Women Without Borders” principen. Mammakraft var inspirerad av dessa projekts ideal: Mödrars dominerande betydelse för familjen och i samhället. Detta inkluderar hur mödrar traditionellt hanterar sina barns problem och även orsaken till att mödrar är mest lämpade att ge stöd till barnen. Enligt befintlig statistik litar mödrar mera på andra mödrars råd och omdömen än på någon institutions eller förenings. Detta innebär att projekt som Mammakraft är mycket lämpade och effektiva att sprida kunskap och erfarenheter.