Open your eyes to Malmö

Under år 2016 Ungdoms vänskapsföreningen deltagit i föreningsmässan (open your eyes to Malmö) med Malmö högskolan, där många aktiva föreningslivet träffade med varandra med mål att bygga nätverk mellan föreningarna i Malmö.