Organisationer från hela EU som arbetar mot våldsbejakande extremismen samlades i Bryssel

Organisationer från hela EU som arbetar mot våldsbejakande extremismen samlades i Bryssel med wokshop och utbildning om hur vi kan förebygga arbeta mot radikalisering och mot våld, från Sverige UVFs representant var på platsen.
This kick-off meeting will officially establish the Civil Society Empowerment Programme network and
provide stakeholders with valuable insights on effective campaigning.