Projektet "Tillsammans mot våld"

Vänskapsföreningen arbetar med folkbildningsprojektet "Tillsammans mot våld" för att öka och sprida kunskap om våld i nära relationer, främst mäns våld mot kvinnor. Vårt mål är att mäns våld mot kvinnor ska upphöra. Projektet arbetar förebyggande genom att förändra attityder i samhället. Det drivs i samarbete med andra organisationer och myndigheter.