Samlades ett 20-tae

Samlades ett 20-tae

deltagare för att diskutera  demokrati. Vi använde oss av ett verktyg för dialog, Bon Voice, där allas röster får höras