Skåne Innovation Day 2018

Välkommen till Skåne Innovation Day 30 maj, Region Skånes årliga dag om innovation, utveckling och entreprenörskap! Dagen är en del av Skåne Innovation Week. Under Skåne Innovation Day träffas vi för att tillsammans utveckla förutsättningarna för att Skåne ska nå visionen om att bli Europas mest innovativa region 2020.