Våldsbejakande extremism

Projektet Livet (Hayat) med mål att värna demokratin mot all form av våldsbejakande extremism. Projektet vänder sig till ungdomar mellan 13-25 år, idag vi VF i Skåne har ordnat föreläsning och utbildning med råd om hur förebygger ungdomar som riskerar sina egna eller andras liv genom att ansluta sig till extrema grupper som använder våld för att nå sina mål, Tack föreläsaren Andreas Ring och alla deltagarna från Malmö Stad, föreningslivet och politiska representanter.