Vad är NMM ?

Råd om frivillig återvandring.

Dem som önskar att återvända frivilligt till sitt hemlandet så vi kan hjälpa till med att ordna möte med Migrationsverket, skaffa resa handling via ambassaden, hjälpa med olika information om hur man söker sig till migrationsverket, hur man söker om etableringsstöd som är 30.000 kr för en person och familjer är  70.000 kr, ni kan kontakta oss så vi hjälper dig med mer information.