Dementi

Vänskapsföreningen tar bestämt avstånd från innehållet i den tidningsartikel av 180823, där en medarbetare har blivit grovt offentligt förtalad. Efter publiceringen höll föreningen ett extra styrelsemöte där detta enhälligt beslutades. Vänskapsföreningen står för alla människors lika värde och tar helt avstånd från all form av diskriminering.


20190702_150430jpg

Sommarkul med oss
Under sommarmånaderna erbjuder e-spel, bakning, musik och dans, basket, fotboll, pingis, airhockey, pyssel, ansiktsmålning, filmvisning och massa mer. Våra ungdomsledare kommer från Malmö stad och är mellan 15-17år. Allt är gratis och vi startar den 17 juni-9 augusti.

barnjpg


Vänskap VF - Aktiviteter : Svenska för invandrare, miljö och hälsa, integrationsbildning, fritidsaktiviteter för barn och unga, nattvandring och trygghetsskapande verksamheter i Rosengård med mera.


VÅRA VERKSAMHETER:

Språkcafé       

Öppettider måndag-fredag: 10:00-12:00,13:00-15:00                                                      

Vill du bli bättre på att prata svenska? Har du svårt att hitta någon att prata med? Kom till oss och prata svenska över en kopp kaffe och/eller få hjälp

med dina studier, svenska från dag 1.

Integration in i det svenska samhället:

Studiecirkeln syftar att ge viktiga kunskaper i svenska normer och värderingar, med fokus på följande ämnen:

  • Tryck- och yttrandefrihet, alla ska kunna föra fram sina tankar, åsikter och känslor i tal och skrift.
  • Religionsfrihet är rätten att fritt bestämma om man vill eller inte vill praktisera en religion.

Religionsfriheten räknas som en av de mänskliga rättigheterna, och finns uttryckt i till exempel Europakonventionen, artikel 9:

Envar skall äga rätt till tankefrihet, samvetsfrihet och religionsfrihet. Denna rätt innefattar frihet att byta religion eller tro och frihet att ensam eller i gemenskap med andra, offentligt eller enskilt, utöva sin religion eller tro genom gudstjänst, undervisning, andaktsövningar och iakttagande av religiösa sedvänjor.
Envars frihet att utöva sin religion eller tro må endast underkastas sådana inskränkningar, som äro angivna i lag och som äro nödvändiga i ett demokratiskt samhälle med hänsyn till den allmänna säkerheten, upprätthållandet av allmän ordning, skyddandet av hälsa eller moral eller av andra personers fri- och rättigheter.

  • Rättssäkerhet betyder att alla människor ska vara lika inför lagen. Rättssäkerhet innebär att det finns en rättsordning som ger individen skydd mot övergrepp från samhället och andra individer.

Mänskliga rättigheter

Studiecirkeln syftar till att ge grundläggande kunskaper i FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna och europeiska konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna.

Datakunskap grund

Här får du lära dig grunderna i datoranvändning. Hur datorn fungerar hur du blir en del av det ”digitala samhället” och att utforska den digitala världen. Lär dig använda tangentbord mus skriva och redigera texter göra utskrifter Internet e-post och många andra nyttiga saker.

Huvudräkning

Studiecirkeln syftar till lära deltagarna olika metoder för att utveckla sin huvudräkning. Att kunna utföra beräkningar ”i huvudet” utan papper, penna eller räknare kan vara väldigt användbart. Detta är också något som du kan utveckla och förbättra så att du blir snabbare och mer säker.

Värna demokratin för barn och ungdomar

Utbildningen ger kunskap om att värna demokratin för barn och ungdomar och om hur våldsbejakande extremismen kan påverka ungdomar.

Mammakraft

Projektets mål är att ge information och stöd till mödrar med barn som i första hand är äldre än 10 år. Omfattningen av denna information är bred och inkluderade ett flertal olika områden. Kursen bemöter hur man som mamma kan påverka ens barn livsstil och vägval i en positiv riktning. Mammakraft har som mål att ge kunskap och praktiska råd om hur man kan hantera konflikter och vardagsproblem. 

Hälsa och Miljö

”Miljön är din” lär ut sambanden mellan klimat, miljö och hälsa. Här kan du bland annat läsa om nedfall av försurande svavel och kväve i våra skogar, kvicksilverhalterna i insjöfisk och regnskogsskövlingen. Du får lära dig hur du genom att göra medvetna val kan minska miljöpåverkan.

Matlagning

För dig som tycker om eller vill lära dig att laga mat, dela recept och smaka på spännande exotiska rätter.

Nattvandring

- Varje fredag kl 20:00 träffas vi på Vänskapsföreningen för att genomföra nattvandringar i Rosengård. Tillsammans kan vi alla samverka till att bevara tryggheten i vår trivsamma stadsdel.