Nätverks- och mötesplats för frivilliga återvandrande irakier i Malmö är en struktur för ett återvandringscentrum, en mötesplats för information, byggande av nätverk och stöd till individer med avsikt och vilja att återvandra. NMM riktades till personer med PUT /TUT och asylsökande i Sverige som hade en önskan att återvandra eller som ville ha ytterligare information för en trygg återvandring. Vår mötesplats  en träffpunkt för alla där vi ger stöd och rådgivning, informerat om försörjningsmöjligheter och utvecklat våra kontakter med vår systerorganisation i Irak, Human Rights Center in Iraq, HRC. Vi har erfarenheter och kunskap om målgruppen som vi nu vill befästa och utveckla vidare. Vi har kartlagt möjligheter som finns i hemlandet med fokus på återvandring. Vi har genomfört fältstudier och intervjuer för att säkra ett lyckat återvändande. En ökad information om hemlands ekonomiska och sociala utveckling ökar målgruppens möjligheter för en trygg, säker och hållbar återvandring. Vi vill att det stöd vi kan ge ska kännas som en självklar tillgång för de som kan tänkas vilja kontakta oss. För många irakier finns idag en längtan tillbaka till hemlandet där det finns familjer, släktingar och bekanta. Att återvandra grundas på ett individuellt beslut. Det vi kan erbjuda är att ge målgruppen underlag för beslutet genom att erbjuda objektiv landinformation, juridisk rådgivning och psykosocialt stöd i Sverige. Vi ser också till att i Sverige förbereda återvandringen tillsammans med vår systerorganisation, HRC i Irak.
För mer information kontakta oss och vi hjälper med all råd och information.

fcea6025-a2ad-4ff5-9eab-061922a7ad97 (1)

Här är länkar:

https://cldd.se/survey-voluntary-return-diaspora/

Direkt till enkäten

Netigate