Nätverks- och mötesplats för frivilliga återvandrande irakier i Malmö är en struktur för ett återvandringscentrum, en mötesplats för information, byggande av nätverk och stöd till individer med avsikt och vilja att återvandra. NMM riktades till personer med PUT /TUT och asylsökande i Sverige som hade en önskan att återvandra eller som ville ha ytterligare information för en trygg återvandring. Vår mötesplats  en träffpunkt för alla där vi ger stöd och rådgivning, informerat om försörjningsmöjligheter och utvecklat våra kontakter med vår systerorganisation i Irak, Human Rights Center in Iraq, HRC. Vi har erfarenheter och kunskap om målgruppen som vi nu vill befästa och utveckla vidare. Vi har kartlagt möjligheter som finns i hemlandet med fokus på återvandring. Vi har genomfört fältstudier och intervjuer för att säkra ett lyckat återvändande. En ökad information om hemlands ekonomiska och sociala utveckling ökar målgruppens möjligheter för en trygg, säker och hållbar återvandring. Vi vill att det stöd vi kan ge ska kännas som en självklar tillgång för de som kan tänkas vilja kontakta oss. För många irakier finns idag en längtan tillbaka till hemlandet där det finns familjer, släktingar och bekanta. Att återvandra grundas på ett individuellt beslut. Det vi kan erbjuda är att ge målgruppen underlag för beslutet genom att erbjuda objektiv landinformation, juridisk rådgivning och psykosocialt stöd i Sverige. Vi ser också till att i Sverige förbereda återvandringen tillsammans med vår systerorganisation, HRC i Irak.
För mer information kontakta oss och vi hjälper med all råd och information.

Information för irakier som vill återvända till sitt hemland

Här är länkar:

https://cldd.se/survey-voluntary-return-diaspora/

Direkt till enkäten

Netigate

Föräldrar Träff

Projektets mål är att ge information och stöd till mödrar med barn som i första hand är äldre än 10 år. Omfattningen av detta stödprojekt är bred och inkluderar ett flertal olika områden som direkt kan påverka barnens/ungdomarnas personliga livsstil och vägval.

Stödet har som mål att ge kunskap och praktiska råd om hur man kan hantera konflikter och vardagsproblem (konflikt- och problemlösning).

Föräldrar träff fokuserar på mödrar och är baserad på “The Mothers School” projektet och ”Women Without Borders” principen. Föräldrar träff är inspirerad av WWB ideal: Mödrar har en dominerande betydelse för familjen och i samhället. Detta inkluderar hur mödrar traditionellt hanterar sina barns problem och även orsaken till att mödrar är mest lämpade att ge stöd till barnen. Enligt befintlig statistik litar mödrar mera på andra mödrars råd och omdömen än på någon institutions eller förenings. Detta innebär att projekt som föräldrar träff är mycket lämpade och effektiva att sprida kunskap och erfarenheter.

Våra deltagare i Föräldrar träff  har gett uttryck för deras tillfredsställelse med den information som de fått och ansåg att det var betydelsefullt för dem att kunna avklara tveksamheter och bekymmer i vardagen. Föräldrar träff är ständigt fullbokad, men kontakta oss för att ställa dig i kö.

Sammanfattningsvis är det vår bedömning att föräldrarträff projektet var framgångsrikt såväl i sin grundidé som i sitt genomförande, och vi önskar att utveckla konceptet ytterligare med den erfarenhet vi har erhållit från föräldrarträff .