Projekt

Information för irakier som vill återvända till sitt hemland

Här är länkar:

https://cldd.se/survey-voluntary-return-diaspora/

Direkt till enkäten

Netigate

Föräldrar Träff

Projektets mål är att ge information och stöd till mödrar med barn som i första hand är äldre än 10 år. Omfattningen av detta stödprojekt är bred och inkluderar ett flertal olika områden som direkt kan påverka barnens/ungdomarnas personliga livsstil och vägval.

Stödet har som mål att ge kunskap och praktiska råd om hur man kan hantera konflikter och vardagsproblem (konflikt- och problemlösning).

Föräldrar träff fokuserar på mödrar och är baserad på “The Mothers School” projektet och ”Women Without Borders” principen. Föräldrar träff är inspirerad av WWB ideal: Mödrar har en dominerande betydelse för familjen och i samhället. Detta inkluderar hur mödrar traditionellt hanterar sina barns problem och även orsaken till att mödrar är mest lämpade att ge stöd till barnen. Enligt befintlig statistik litar mödrar mera på andra mödrars råd och omdömen än på någon institutions eller förenings. Detta innebär att projekt som föräldrar träff är mycket lämpade och effektiva att sprida kunskap och erfarenheter.

Våra deltagare i Föräldrar träff  har gett uttryck för deras tillfredsställelse med den information som de fått och ansåg att det var betydelsefullt för dem att kunna avklara tveksamheter och bekymmer i vardagen. Föräldrar träff är ständigt fullbokad, men kontakta oss för att ställa dig i kö.

Sammanfattningsvis är det vår bedömning att föräldrarträff projektet var framgångsrikt såväl i sin grundidé som i sitt genomförande, och vi önskar att utveckla konceptet ytterligare med den erfarenhet vi har erhållit från föräldrarträff .

Bli medlem