Om oss

Föreningens ändamål är :

Att verka för en positiv samhällsutveckling inom ramen för de grundläggande demokratiska värderingarna vårt samhälle bygger på. 
Att verka för att bryta segregation och utanförskap. Genom riktade insatser önskar vi medverka till att människor integreras in i det svenska samhället. Föreningen arbetar utifrån allas lika värde oavsett kön, sexuell läggning, etnicitet, religion eller funktionsnedsättning. 

Att, direkt eller via nätverk, samverka med nationella och/eller internationella myndigheter och organisationer vars syfte är att ge människor bättre förutsättningar för en bättre tillvaro, i Sverige eller i deras hemländer.


Diplomjpg