Medborgardialog med politiker, tack till alla som deltagit, stort tack till RIKC – Romskt informations- och kunskapscenter och Malmöpolisen.